Sineşti, comunitate ridicată la standardele europene

0
842

În ultimii ani, comuna Sineşti a cunoscut o dezvoltare accelerată, ca urmare a investiţiilor implementate de administraţia locală. Unul din cele mai mari proiecte aflate în implementare este cel pentru înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare, lucrări estimate la nu mai puţin 10 milioane lei. Prin acest proiect s-a urmărit dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural, reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafaţă şi freatice, protecţia populaţiei şi îmbunătăţirea stării de sănătate, stimularea iniţiativelor private şi respectarea standardelor europene pentru nivelul de trai.

În comuna Sineşti, în prezent, există un sistem centralizat de alimentare cu apă şi unul pentru canalizare însă acesta trebuie extins pentru toate gospodăriile comunei. Date fiind condiţiile legale de acceptare a realizării branşamentelor, precum şi cerinţele şi reglementările în vigoare privind realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare este absolut necesară realizarea acestui obiectiv. Sistemul de canalizare şi de alimentare cu apă cuprinde o reţea amplasată pe străzile comunei Sineşti. Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei, a calităţii mediului şi eliminării surselor de poluare. Extinderea sistemului centralizat de canalizare şi aliimentare cu apă va permite dotarea gospodăriilor şi a tuturor unităţilor sociale şi de producţie cu instalaţii sanitare interioare şi implicit menţinerea populaţiei în spaţiul rural prin asigurarea unui nivel corespunzător al nevoilor igienico-sanitare”, a declarat Petru Holicov, primarul liberal al comunei Sineşti.

Totodată, infrastructura şcolară, sportivă şi recreaţională a cunoscut schimbări semnificativă iar proiecte de modernizare viitoare pe aceste domenii sunt deja în lucru. Printre acestea se numără construirea unui teren de sport în localitatea Sineşti, proiect pentru care primăria a demarat deja proceduri administrative. Terenul de sport va fi parte anexă a Şcolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din localitatea Sineşti.

Dezvoltarea infrastructurii sportive este necesară pentru elevii din şcoală atât pentru orele de educaţie fizică, cât şi pentru competiţiile sportive şcolare. Educaţia fizică din şcoală asigură formarea de cunoştinţe, deprinderi practice şi intelectuale, precum şi însuşirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de integrare socială a individului. Realizarea acestui proiect va duce la modernizarea infrastructurii şcolare, respectiv a terenului de sport, care este necesară în vederea asigurării unor condiţii superioare în sistemul educaţional din localitate şi a asigurării condiţiilor necesare desfăşurării orelor de sport”, a mai precizat primarul comunei Sineşti, Petru Holicov.

În perspectiva îmbunătăţirii infrastructurii educaţionale, Primăria Sineşti pregăteşte documentaţia necasară umor proiecte de modernizare a şcolilor din comună. Un astfel de proiect este cel de reabilitare, extindere şi etajare a Şcolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din satul Sineşti, costurile de proiectare şi execuţie fiind estimate la aproximativ 1 milion de lei. Un alt obiectiv propus de Primăria Sineşti este cel de reabilitare şi modernizare a şcolii din localitatea Storneşti.

Realizarea unor investiţii în infrastructura socială constituie soluţia optimă în vederea creării unui mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a şcolarilor. În urma realizării investiţiei, copiii vor parcurge etapele normale ale educaţiei şcolare primare, va contribui la rezolvarea problemei sociale a copiilor ai căror părinţi nu sunt în ţară şi asigurarea unui învăţământ de calitate şi crearea tuturor condiţiilor igienico-sanitare pentru elevii din şcoala primară”, a mai subliniat primarul Petru Holicov.

Un proiect implementat de administraţia locală condusă de primarul liberal Petru Holicov este cel privind dotarea spaţiilor verzi şi de acrement public în satele comunei, prin achiziţia de dotări în valoare aproximativă de 500 mii lei, investiţie reaizată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Astfel, prin proiect s-a propus crearea unei zone de relaxare, a unei zone destinată activităţilor de festivitate cu scenă în aer liber şi îmbunătăţirea sistemului de iluminat public în zona de agrement.