Peste 20 de proiecte implementate în ultimul an, la Dumești

0
284

Primarul comunei Dumești, Mihai Cocoveică, a tras linie la finalul anului 2019 și a prezentat activitatea administrativă a acestuia. Peste 20 de proiecte au fost finalizate iar altele au fost demarate în comună, apreciază edilul.

Acesta a publicat lista investițiilor și proiectelor implementate, astfel:

🔘 Extinderea rețelei de canalizare în comună
🔘 Amenajare trotuar pavele în sat Păușești
🔘 Obținerea avizului de principiu și începerea realizării studiului de fezabilitate pentru distribuția gazelor naturale în comună
🔘 Îmbunătățirea infrastructurii agricole
🔘 Modernizare drumuri comunale și sătești
🔘 Lucrări de întreținere și reparații curente a drumului principal din satul Dumești
🔘 Întreținere prin pietruire a drumurilor sătești
🔘 Modernizare iluminat public stradal
🔘 Construire grădiniță cu 4 săli de clasă în sat Păușești
🔘 Construire grădiniță cu 3 săli de clasă în sat Dumești
🔘 Modernizare școală Dumești
🔘 Implementare program de management al deșeurilor și colectare individualizată
🔘 Amenajare platforme colectare selectivă a deșeurilor
🔘 Întocmirea studiului de fezabilitate și depunerea cererii de finanțare la CNI pentru constuirea Căminului Cultural
🔘 Decolmatare pârâu Săuzeni între satul Dumești și satul Chilișoaia
🔘 Realizare stație de autobuz și trotuar pavelat în satul Banu
🔘 Acordarea de sprijin pentru construirea Bisericii Sf. Petru și Pavel din satul Chilișoaia
🔘 Acordarea de sprijin pentru construirea casei de prăznuire în satul Păușești
🔘 Sprijinirea tradițiilor populare prilejuite de trcerea în noul an și a sărbătorilor de iarnă
🔘 Sprijinirea Ansamblului de dansuri populare al elevilor de la Școala Dumești