Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de Agricultură a Parlamentului European (Grupul PPE): „Schimbările climatice, realități pe care Uniunea Europeană nu le ignoră ci se angajează să le combată cu scopul protejării sănătății cetățenilor, a animalelor și a mediului!”

0
124

Ieri a avut loc ședința grupului de lucru pe Dezvoltare Regională al PPE, în cadrul căreia a avut loc dezbaterea preliminară pe dosarul care urmează a fi votat în ședința din luna iulie a Comisiei de Dezvoltare Regională, referitor la proiectul de aviz al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei). La acest proiect de aviz sunt raportor din umbră, din partea Grupului PPE.

În intervenția mea am subliniat, în calitate de raportor din umbră, o serie de aspecte tehnice, și anume că raportorul a trimis prima propunere și am răspuns cu mai multe solicitări de modificări ale PPE privind sfera de aplicare, obiectivele de neutralitate climatică, traiectoria obținerii de rezultate, evaluarea UE și SM. În a doua versiune, raportorul a inclus cea mai mare parte a solicitării PPE, iar singurele elemente pe care nu le-am putea atinge sunt ținta de reducere a emisiilor și utilizarea gazului ca soluție temporară. În ceea ce privește compromisul 3, atingerea obiectivelor pe termen scurt, EPP a propus o țintă până la 55%. Propunerea inițială a CE a fost de la 50 la 55%, iar raportorul a propus să o mărească la cel puțin 60%. Pentru a ajunge la un compromis asupra întregului aviz, raportorul a redus-o la cel puțin 55% în ultima versiunea actualizată.

Combaterea schimbărilor climatice reprezintă o provocare căreia trebuie să îi găsim de urgență un răspuns. Atmosfera este în încălzire, lucru care îi afectează deja pe cetățeni. Cetățenii europeni consideră că schimbările climatice reprezintă o problemă gravă și doresc o intensificare a acțiunilor în acest sens. Schimbările climatice au un impact din ce în ce mai mare nu numai asupra sistemului nostru sanitar și alimentar, ci și asupra ecosistemelor și a biodiversității planetei noastre. Prin această provocare căreia trebuie să îi găsim de urgență un răspuns, UE este invitată să își intensifice acțiunile pentru a-și demonstra poziția de lider mondial prin atingerea, până în 2050, a obiectivului neutralității climatice în toate sectoarele economiei și prin compensarea, până în 2050, nu numai a emisiilor de CO2 rămase, ci și a celorlalte emisii de gaze cu efect de seră rămase, astfel cum se prevede în Comunicarea „O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”a3a și astfel cum se confirmă în comunicarea „Pactul ecologic european”.

În acest context, prezentul raport vizează stabilirea cadrului care să permită realizarea neutralității climatice a UE. Scopul său este de a oferi o direcție prin stabilirea unei traiectorii către neutralitatea climatică, transparență și responsabilitate, iar întreprinderilor, lucrătorilor, investitorilor și consumatorilor, mai multă certitudine și încredere în ceea ce privește angajamentul UE, susținând astfel prosperitatea și crearea de locuri de muncă.