Un nou caz de pestă porcină a fost depistat la Iași

0
150

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – județul Iași a avut loc o ședință extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) organizată pentru analizarea situației provocate de apariția unui nou focar de pestă porcină africană și dispunerea măsurilor necesare în acest caz.

Prezența virusului a fost confirmată în cazul unui porc domestic, în satul Perieni din comuna Probota. Ca urmare, a fost dispusă sacrificarea porcului bolnav și a unui al doilea porc din aceeași gospodărie, exploatația fiind pusă sub supraveghere. Măsuri suplimentare au fost dispuse în cadrul ședinței CLCB de astăzi, după cum urmează:

Pe o rază de 3 km în jurul focarului a fost instituită o zonă de protecție, în cadrul căreia intrarea/ieșirea suinelor în/din exploatații, deplasarea și transportarea suinelor pe drumuri sunt interzise fără avizul autorității veterinare locale, iar animalele existente sunt supuse supravegherii clinice de către echipe de inspecție. Zona cuprinde satele Perieni și Probota din comuna Probota și Stejarii, din comuna Țigănași.

Pe o rază de 10 km în jurul focarului a fost instituită o zonă de supraveghere ce cuprinde și zona de protecție și în care este restricționată circulația porcinelor. Zona cuprinde satele Hermeziu, Trifești și Zaboloteni (comuna Trifești), Rădeni și Roșcani (comuna Roșcani), Borșa și Vâlcelele (comuna Vlădeni), Iepureni, Larga Jijia și Movileni (comuna Movileni), Cârniceni, Mihail Kogălniceanu și Țigănași (Țigănași), Rediu Mitropoliei și Țipilești (comuna Popricani), respectiv satul Șendreni din comuna Victoria.
Planul de măsuri adoptat cuprinde acțiuni și obligații ce revin instituțiilor și autorităților publice, proprietarilor de exploatații comerciale de porcine și proprietarilor de exploatații nonprofesionale.

Medicii de circumscripție sanitar-veterinară vor efectua recensământul tuturor porcinelor din zona de protecție și supraveghere. Pe căile de acces din și înspre localitatea Perieni vor fi instalate filtre de control auto, fiind interzisă mișcarea oricăror specii de animale și a produselor de origine animală, a furajelor și ustensilelor. În zona de supraveghere vor fi instituite de către primării filtre pentru dezinfecție pietonală și auto. În cazul depistării de transporturi ilegale de animale, se va aplica măsura uciderii pe loc, fără despăgubire, a tuturor porcinelor neidentificate și fără documente legale și dirijarea lor la incinerare.

Pe raza celor șase fonduri cinegetice din zona de supraveghere se vor recolta porcii mistreți până la nivelul optim de sub 5 exemplare/kmp. Recoltarea se va face prin metodele care nu implică dislocarea efectivelor de mistreț, respectiv pândă și dibuit.

Unitatea Locală de Sprijin din comuna Probota a fost reactivată, primăria și Consiliul Județean vor asigura exploatațiilor nonprofesionale dezinfectantul pulbere necesar pentru efectuarea dezinfecției pietonale la intrarea/ieșirea din exploatații. Populația va fi informată cu privire la semnele clinice ale bolii, modul de transmitere și evoluția acesteia, ca și la măsurile întreprinse în cazul suspiciunii.

În exploatațiile comerciale pentru creșterea porcilor este obligatorie respectarea regimului de biosecuritate și a celui privind angajarea personalului muncitor și circulația persoanelor în fermă, controlul circulației vehiculelor, controlul introducerii de noi efective de animale, efectuarea periodică a lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, asigurarea inspecției zilnice a efectivelor de animale și menținerea unui registru de evidență a persoanelor care au vizitat exploatația.