Primăria comunei Aroneanu aduce vești bune la început de an: înființarea rețelei de gaze naturale

0
407

Comuna Aroneanu a înregistrat în data de 09 ianuarie 2020 scrisoarea de înaintare a ofertei din partea firmei SC „Gazmir Iași” SRL în cadrul licitației pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 în comuna Aroneanu, cu satele aparținătoare: Aroneanu, Dorobanț, Rediu-Aldei și Șorogari, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemului.

Au manifestat interes pentru această investiție două firme, în acest scop au achiziționat caietul de sarcini SC „Delgaz Grid” SA Iași și SC „Gazmir Iași” SRL, dar a depus ofertă numai cea din urmă firmă.

Comisia de evaluare a ofertelor desemnată prin Dispoziția primarului comunei Aroneanu nr. 13 din 07 ianuarie 2019 a procedat la deschiderea ofertei, ocazie cu care a fost încheiat procesul-verbal nr. 147 din 09 ianuarie 2020. Comisia a constatat că oferta întrunește elementele constitutive pentru ca să fie declarată conformă și eligibilă, urmând ca în cadrul următoarelor ședințe să se treacă la evaluarea tehnică și financiară.

Concesiunea se face pe 49 de ani.

​Lucrarea presupune amplasarea unei stații de reglare a mediei presiuni racordată la sistemul național de transport (gazoductul Iași-Ungheni), conform avizului de racordare nr. 3.227/22.01.2018 emis de Transgaz Mediaș, apoi conducta de transport de înaltă presiune pe o lungime de aproximativ 2.360 ml, după care rețeaua de distribuție de 29.858 ml, valoarea actualizată a investiției fiind estimată la aproximativ 2.000.000 de euro, cu TVA inclus, conform devizului estimativ parte componentă al studiului de fezabilitate.

​Lucrarea va începe din zona cătunului Ionești cu satul Dorobanț, de aici către satul Aroneanu se va urca prin zona străzii Sărata, apoi către satul Rediu-Aldei pe drumul Aron-Vodă și în continuarea acestuia iar în satul Șorogari traversarea se va face prin foraj, pe sub iazul Aroneanu.

​Pașii pe care Comuna Aroneanu îi mai are de parcurs pentru a fi funcțional acest serviciu public sunt:

1. Finalizarea procedurii licitației publice deschise;
2. Încheierea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu gaze naturale;
3. Execuția lucrării.

În județul Iași, în ultimii 12 ani nu au mai prezentat interes pentru firme înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comunitățile locale ci doar extinderea rețelelor acolo unde deja existau. Pe această cale, primăria apreciază interesul firmei și speră să finalizeze procedura cu atribuirea contractului, în condițiile legii.

Primarul comunei Aroneanu, Benoni MORUZI , afirmă într-o postare pe pagina oficială de facebook a Comunei Aroneanu că modificarea legii prin care au fost preluate competențele de la Ministerul Economiei către autoritățile locale cu privire la concesionarea serviciului de gaz, pe de o parte, precum și recunoașterea acestui serviciu ca de utilitate publică (la fel ca apa și canalul) dau posibilitatea înaintării acestor demersuri.