Prefectul demontează aberațiile lui Maricel Popa vis-a-vis de spitalul modular. Tentativa de spital a lui Popa este pericol pentru sănătatea publică

0
393

Spitalul modular de la Lețcani este singurul din țară dotat cu fabrici de oxigen care, în cazul unei explozii, pagubele umane și materiale ar fi deosebit de mari, motiv pentru care Maricel Popa trebuia să ceară avizul ISU, însă nu a făcut nici acest pas, negând nevoia acestuia. În fapt, Popa s-a contrazis în declarații, ziele trecute spunând că are acest aviz, astăzi că nu îl are.

Într-o ultimă zvâcnire electorală a lui Maricel Popa înainte de ceasul alegerilor, șeful CJ Iași continuă șirul minciunilor vis-a-vis de spitalul modular, ultima și singura carte pe care o mai putea juca în alegeri. Zilele acestea, Maricel Popa declara că a fost împiedicat să implementeze proiectul spitalului modular, însă situația stă cu totul altfel. În fapt, instituțiile guvernamentale, respectiv cele aflate în coordinarea Instituției Prefectului Iași, și-au oferit suportul pentru urgentarea pașilor birocratici, dar Maricel Popa a refuzat orice ajutor. Acest refuz s-a bazat pe faptul că Popa a mizat că unitatea spitalicească va fi trecută pe persoană fizică în campanie electorală, dar s-a dovedit a fi piatră de moară pentru acesta.

Prefectura a răspuns la acuzațiile hazardate aduse de Maricel Popa cu termene și pași concreți.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași a informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. Euronest cu privire la faptul că, pentru investiția „Amenajare teren – platformă balastată”, nu este necesară obținerea avizului de protecție civilă. A informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. Euronest cu privire la faptul că, în vederea avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu pentru investiția „Amenajare teren, amplasare module pentru spitalul mobil Covid-19 Regiunea Nord-Est România și racord utilități” trebuie să revină cu o documentație tehnică conform Anexa 2 din oridnul MAI nr. 129/2016. Până la data prezentei informări documentația tehnică solicitată nu a fost depusă.

S-a depus la APM Iasi notificare în vederea emiterii acordului de mediu pentru lucrari de amenajare. APM Iași a emis pe 30.06.2020 decizia de evaluare inițială prin care s-a decis continuarea procedurii prin prezentarea Memoriului tehnic în vederea emtierii Deciziei etapei de încadrare. Până la data prezentei informări nu s-a depus escript solicitat.

Direcția de Sănătate Publică Iași a avizat favorabil în data de 30.06.2020 investiția „Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul mobil COVID-19 regiunea Nord-Est România și record utilități.” A efectuat evaluarea obiectivului în teren în data de 04.09.2020 realizând consilierea în vederea elaborării documentației de avizare. A primit solicitarea 14320/07.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași privind aprobarea structurii organizatorice a unității cu Secția exterioară „Spital Mobil /Modular din containere de logistică medicală (250 de paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” din localitatea Lețcani, judetul Iași, solicitare la care s-a raspuns în data de 09.09.2020 solicitându-se completarea de urgență a documentației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizată, cu modificări și completări, Ord. MAS nr. 1030/2009 și Ord. MS nr. 914/2006, prin depunerea de:

1. Acte/Inscrisuri din care să rezulte dreptul de proprietate publică/ privată/ administrare/ închiriere asupra întregului obiectiv (teren, construcții modulare);

2. Acte doveditoare privind transmiterea dreptului de administrare/ folosință etc, către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, pentru obiectivul menționat;

3. Copii ale contractelor privind furnizarea utilităților de către operatorii de apă/ canalizare, electricitate, gaze naturale, deșeuri menajere;

4. Copii ale contractelor ce au ca obiect preluarea și neutralizarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

5. Schițe detaliate pentru spațiile secției exterioare și memoriu descriptiv. Până la momentul prezentei informari nu s-au depus completările solicitate.

S-a primit solicitarea 14404/09.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași privind realizarea demersurilor necesare către Ministerul Sănătății în vederea modificării art. 19 din Legea 136/2020 în sensul inlocuirii / completării sintagmei „detașare” cu sintagma „detașare / delegare, după caz, și la același angajator cu secții exterioare”, solicitare care a fost transmnisă în aceeași zi către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență.

În acest context, prefectul Marian Grigoraș reiterează angajamentul instituțiilor aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași de a sprijini activ și constant echipa managerială a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” în vederea operaționalizării unității „Spital Mobil/Modular din containere de logistică medical (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.