Management privat pentru parcurile industriale din subordinea CJ, discutat în viitoarea şedinţă

0
231

Conducerea Consiliului Judeţean Iaşi intenţionează să facă o serie de schimbări de ordin managerial în cazul parcurilor industriale. În cazul Transagropolis, plenul consilierilor judeţeni urmează să adopte alocarea unei sume de 32.000 lei pentru realizarea unui studiu care să faciliteze concesionarea serviciilor de administrare şi operare a parcului. Altfel spus, CJ Iaşi gândeşte posibilitatea unui management privat la Transagropolis.

În situaţia parcului industrial din Leţcani, administrat de Iaşi Industrial Park SRL, plenul CJ urmează să adopte o hotărâre privind preţul minim de pornire a licitaţiei de concesionare a terenurilor, în valoare de 1 euro/mp/an. Conform proiectului de hotărâre, durata contractelor nu va depăşi anul 2033. „Orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţio­nează conform legii şi desfă­şoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţi­fice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, este eligibil să devină rezident în cadrul parcului industrial în urma depunerii unei solicitări. Atribuirea suprafeţelor de teren în parc se va face în urma unei licitaţii publice“, motivează reprezentanţii CJ Iaşi.