Luna mai marchează lansarea sesiunii de finanțare a proiectelor editoriale la AFCN

0
69

Calendarul lunii mai, care debutează festiv, include lansarea celei de a III-a sesiuni de finanțare a Administrației Fondului Cultural Național. Pentru că la începutul lunii s-au adunat mai multe sărbători anul acesta, sesiunea demarează pe 4 mai.

Bugetul sesiunii III / 2021, alocat prin subvenție de la Ministerul Culturii, este de 800.000 de lei.

Consiliul AFCN, reunit pe 29 aprilie, a stabilit trei secțiuni în cadrul cărora se pot propune proiecte: Carte (inclusiv ediții critice), Reviste și publicații culturale, Ediții de poezie.

Consiliul AFCN este continuu preocupat prin propunerile strategice să susțină interesul față de cultura scrisă, mai cu seamă cea contemporană. Sperăm că perioada de izolare a fost utilă scriitorilor și editorilor pentru pregătirea de proiecte noi și că finanțările vor face posibile și anul acesta lecturi surprinzătoare, parcursuri poetice și informații culturale de actualitate pentru publicul de toate vârstele” a precizat Irina Cios, directoarea AFCN.

Au fost definite priorități specifice disjunctive, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim. Criteriile de eligibilitate au rămas neschimbate, respectiv: contribuția de 10% și tirajul minim obligatoriu. De asemenea titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani nu sunt admise pentru finanțare.

Între 4 mai și 2 iunie a.c. pot propune proiecte edituri şi redacții de publicații culturale, persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale și/sau persoane juridice de drept public.

Pentru ca o ofertă culturală să fie eligibilă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

– să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect;

– să respecte cumulativ următoarele condiții:

  • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
  • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.

Începând cu 10 mai 2021 se deschide și aplicația de depunere a candidaturilor pentru comisiile de evaluare. Candidatura se depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.

Toate informațiile și documentele necesare înscrierii proiectelor editoriale sunt disponibile online la www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html.