În următoarele două săptămâni, agenții economici pot depune cereri de școlarizare a elevilor în sistemul de învățământ dual

0
679

Agenții economici interesați de pregătirea de viitori angajați în calificări conforme cu nevoile proprii trebuie să ştie că termenul limită de depunere a solicitărilor de școlarizare a elevilor în sistemul de învățământ dual este 23 noiembrie 2018.

Cererile pot fi adresate Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT). De asemenea, solicitările pot fi preluate și de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, dar și de către unitățile de învățământ profesional și tehnic.

Pentru anul școlar 2019 – 2020 se intenționează formarea în unitățile școlare ieșene a cel puțin 10 clase în sistemul de învățământ dual. Conform legii, Primăria Municipiului Iași va fi parte semnatară a Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, alături de unitățile de învățământ și operatorii economici.

În anul școlar 2018 – 2019, la nivelul municipiului Iași au fost înscriși 63 de elevi în clase organizate în sistemul de învățământ dual, la următoarele unități de învățământ:

  • Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași (calificarea operator la mașini cu comandă numerică);
  • Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții Iași (calificarea dulgher, tâmplar, parchetar);
  • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași (calificarea dulgher, tâmplar, parchetar);
  • Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași (calificarea comerciant -vânzător).

Aceste clase au fost formate la solicitarea următorilor operatori economici: SC Chambon SRL, SC Grup Construcții Est SRL – SC Apolodor 2003 SRL, SC Mega Edile Iași SRL, Camera de Comerț Româno-Germană, prin Penny Rewe SRL și Selgros.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:

  • este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
  • facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere;
  • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, oferă o bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și pot contribui cu alte cheltuieli pentru formarea de calitate de elevilor;
  • asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică.

Astfel, companiile care solicită școlarizarea elevilor în sistemul de învățământ dual se pot implica activ în formarea profesională a tinerilor, iar la absolvirea acestora pot selecta spre angajare pe cei mai buni dintre ei, beneficiind astfel de personal calificat. Cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.