Hotărâre: când este obligatorie purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului în Iași

0
1525

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 36/11.02.2020 al Prefectului județului Iași, Marian Grigoraș, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.04.2020, a emis o hotărâre care prevede următoarele:

Art. 1 Având în vedere afluxul mare de cetățeni sosiți din străinătate, din zonele roșii, se dispune măsura stabilirii carantinei în cămine și internate școlare existente în Județul Iași. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Iași și unitățile administrativ-teritoriale vor pune la dispoziție spațiile respective în cursul zilei de 05.04.2020.


Art. 2 Direcția de Sănătate Publică Iași, unitățile administrativ-teritoriale și unitățile școlare vor asigura personalul necesar, care să deservească locațiile în discuție pe perioada carantinei.

Art. 3 Costurile necesare carantinării persoanelor sunt asigurate de Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Iași, care va încheia convenții de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale, iar acestea, la rândul lor, contractează servicii specifice, în conformitate cu dispozițiile HG nr. 201/2020, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 4 Paza locațiilor de carantinare ce fac obiectul prezentei hotărâri va fi asigurată de Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași și de Poliția Locală.


Art. 5 În mijloacele de transport în comun din Județul Iași, precum și în toate spațiile publice închise (spații comerciale, farmacii, piețe agroalimentare, instituții publice etc.) purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Aceste mijloace de protecție constau în: măști de protecție, eșarfe, fulare, alte articole vestimentare etc.


Art. 6 Administratorii și deținătorii locațiilor enumerate la punctul anterior nu vor permite cetățenilor accesul în mijloacele de transport și în spațiile enumerate la art. 5, fără mijloacele de protecție menționate.


Art. 7 Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale, instituțiilor și ai altor locații în care există aflux de cetățeni sunt obligați să monteze covoare îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea acestor spații.


Art. 8 Măsurile prevăzute la art. 5, 6 și 7 se vor pune în aplicare începând cu data de 06.04.2020.


Art. 9 Unitățile spitalicești din județul Iași sunt obligate să verifice existența și funcționarea grupurilor electrogene proprii, precum și să dețină rezerve de consum de apă pentru 1-3 zile, potrivit dispozițiilor legale incidente. Aceste aspecte vor fi raportate furnizorilor de servicii în cauză.


Art. 10 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor CJSU, primăriilor din județ și instituțiilor responsabile.
Hotărârea va fi adusă la cunoștință publică prin mijloace de comunicare în masă.