Gazul metan va ajunge în comuna Aroneanu

0
2015

Comuna Aroneanu a primit din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Iași decizia pentru etapa de evaluare inițială pentru înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Aroneanu, cu satele aparținătoare, respectiv Aroneanu, Dorobanț, Rediu-Aldei şi Șorogari.

Astfel, APM Iaşi a decis încadrarea proiectului la etapa de evaluare a impactului asupra mediului, solicitarea și depunerea actului de reglementare din partea Direcției Silvice Iași, avizul Direcției Bazinale de Apă Prut-Bârlad și achitarea taxei pentru următoarea etapă de evaluare.
“Comuna Aroneanu se va ocupa de obținerea documentațiilor de la cele două entități publice pentru obținerea avizului de mediu. 
Proiectul îl actualizăm în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, preconizându-se deschiderea unei finanțări noi, PNDL III”, a precizar Benoni Moruzi, primarul comunei Aroneanu.