Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi: România va primi peste 4,4 miliarde de euro din Fondul pentru o Tranziție Justă

0
50

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, anunță că România va primi peste 4,4 miliarde de euro din Fondul pentru Tranziție Justă, pentru sprijinirea sectoarelor și regiunilor cel mai grav afectate de tranziția către o economia verde.

”Banii îi vor ajuta pe muncitorii vulnerabili, vor susține IMM-urile și start-up-urile”, a transmis deputatul european în urma ședinței Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, prezidată de acesta ieri. 

În cadrul întâlnirii a apraticipat și directorul general pentru Industria Apărării și Spațiu din Comisia Europeană, Timo Pesonen, unde au dezbătut și votat promovarea, în Uniunea Europeană, a utilizării energiei din surse regenerabile, avizul către Comisia pentru Dezvoltare Regională, REGI, privind Fondul pentru Tranziția Justă și raportul comisiei ITRE privind stocarea de energie.

Comisia Europeană a lansat luni, 29 iunie, Platforma pentru o Tranziție Justă care va ajuta statele membre să își elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziție justă și să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziție justă. Această platformă online va oferi sprijin tehnic și consiliere părților interesate din sectorul public și privat din regiunile carbonifere și din alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informații despre posibilitățile de finanțare și surse de asistență tehnică, se arată într-un comunicat. latforma se va asigura că bugetul de 40 de miliarde de euro (în prețurile constante din 2018) propus în cadrul Fondului pentru o tranziție justă este direcționat către proiectele cele mai potrivite și că nicio regiune nu va fi neglijată. Totodată, platforma va sprijini accesul la schema specifică din cadrul InvestEU și la facilitatea de împrumut pentru sectorul public, care, alături de Fondul pentru o tranziție justă, constituie cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Platforma va oferi:

  • sprijin tehnic și consiliere statelor membre și regiunilor, inclusiv în ceea ce privește operaționalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă și construirea unor rezerve de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziție justă;
  • un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i adresa întrebări tehnice și administrative legate de tranziția justă;
  • un schimb de informații, de experiență și de cunoștințe cu regiunile care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze specifice de date cu proiecte și experți;
  • un forum pentru dialogul pe tema tranziției juste la care să participe părțile interesate de la nivel local și național, partenerii sociali, autoritățile publice și instituțiile UE.

Platforma pentru o Tranziție Justă a fost lansată în cadrul unui eveniment online  de către vicepreședintele executiv pentru Pactul Ecologic European, Frans Timmermans, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și comisarul pentru energie, Kadri Simson.