Costel Alexe, acțiuni pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități. A fost inițiată o convenție între CJ Iași, Fundația Hope and Home for Children Romania și DGASPC Iași pentru reorganizarea serviciilor de tip rezidențial

0
447

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a comunicat faptul că între Consiliul Județean, Fundația Hope and Home for Children Romania și DGASPC Iași a fost semnată o convenție prin care se urmărește dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasamente, dar și reorganizarea serviciilor de tip rezidențial. Prin intermediul acestei convenții, Costel Alexe spune că va fi creat un cadru mai potrivit pentru ei, „în care aceștia să simtă căldura unui cămin adevărat”.

„Centrul Rezidențial « Sf. Nicolae » Pașcani ocrotește 36 de copii cu dizabilități pe care am avut ocazia să-i cunosc săptămâna aceasta. Avem o datorie socială și morală de a sprijini integrarea acestor micuți într-un cadru familial potrivit nevoilor de îngrijire și afecțiune pe care le au” – a declarat Costel Alexe.

Prin colaborarea cu fundația H.H.C. România, Președintele CJ Iași spune că au fost inițiate demersurile de închidere a centrului actual și:

  • înființarea a 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 copii fiecare;
  • reintegrarea familială pentru copiii care au oportunități în acest sens;
  • integrarea socio-profesională a tinerilor care finalizează școala;
  • plasamente în servicii alternative (asistență maternală, case/apartamente de tip familial) existente în cadrul D.G.A.S.P.C. lași sau O.P.A. din județul lași.