Comuna Românești continuă campania de împădurire!

0
2062

„Iubiți și protejați pădurea!” – acesta a fost îndemnul Primăriei Comunei Romanești după ce în luna martie a anului trecut au reușit să planteze 70 ha de pădure.

Ioan Stegariu, primarul comunei Romanești, declară că „după experiența celor 70 de ha de pădure plantate, am început procedurile pentru a împăduri un nou lot, acesta fiind drumul pentru o dezvoltare durabilă a zonei”.

Declarația vine după ce ieri, 10 februarie 2020, la prefectura Iași s-a întrunit Comisia de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare, a terenurilor degradate din comuna Românești, care a identificat un perimetru de aproximativ 40 de ha de teren degradat, care nu se pretează activităților agricole sau zootehnice, în satele Românești și Avântu, care vor fi valorificate prin împădurire.

Marian Grigoraș, prefectul județului Iași informează că: „În urmă cu două săptămâni anunțam că au fost demarate procedurile privind actualizarea componenței comisiilor care au în atribuții la nivelul localităților identificarea, constituirea și delimitarea terenurilor degradate, apte a fi ameliorate prin împădurire. Prima care a prezentat fișa perimetrelor de ameliorare este comuna Românești, care a identificat în acest scop o suprafață de 40 de hectare. Documentația va fi transmisă Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care este coordonator tehnic al acțiunilor de împădurire a terenurilor degradate, aceste operațiuni fiind finanțate de la bugetul de stat și din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică. Vom continua acțiunile de informare a autorităților locale în legătură cu obligațiile legale ce le revin privitor la aceste activități.”

Comuna Românești va fi astfel pusă pe harta forestieră a județului, urmând să aibă, după ce se va efectua și această împădurire, un total de 110 ha de pădure.