Cetățenii din Valea Lupului cer anularea sau modificarea taxei speciale pe salubrizare

0
686

Mai mulți locuitori din Valea Lupului intenționează să depună o sesizare la Primăria Valea Lupului și la Instituția Prefectului Iași pentru modificarea sau anularea taxei speciale pe salubrizare. Aceștia au afirmat că taxa specială de salubrizare stabilită prin HCL 115/2018  și prin HCL 3/2019 nu are bază legală.

Petiționarii solicită:
• Anularea sau modificarea partiala a actului administrativ reprezentat de Hotărârea Consiliului Local Valea Lupului nr. HCL 03/2019;
• Aplicarea planului tarifar prevăzut in proiectul SMID aferent anului 2019 de 4.20 lei/persoană. Orice modificarea a taxei se va face după aprobarea acesteia de către AMPOIM în baza documentației transmisă de ADIS;
• Modificarea Regulamentului privind taxa de salubritate în care eronat s‐a introdus noțiunea de „proprietari” ai imobilelor în loc de „locuitori” (domiciliat sau rezident/flotant) ai imobilelor astfel încît taxa specială să fie aplicabilă tuturor beneficiarilor serviciului de salubritate;
• Impunerea către cei care solicită autorizație de construcție ca, pe lîngă plata taxei de salubritate, să facă dovada deținerii a minim un container special pentru resturi din construcții și contract cu operatorul delegat Girexim;
• Amenajarea platformelor de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu prevederile proiectului SMID și legislația pentru protecția mediului aplicabile;
• Aplicarea cu celeritate a sancțiunilor din Regulamentul de Salubrizare pentru orice încălcare a acestuia de către societățile comerciale și locuitorii comunei Valea Lupului.