Salubris scumpeşte tarifele. Proiectul, în dezbatere publică

0
243

Primăria Iaşi a publicat, spre dezbatere publică, proiect de hotărâre care se referă la aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, cu excepția celor cu regim special și ajustarea tarifelor utilajelor folosite în activități de colectare, salubrizare și deszăpezire, folosite de SC Salubris SA Iași. În fapt, tarifele vor fi, în medie, cu 4,2% mai mari. Potrivit conținutului notei de fundamentare aferente proiectului de hotărâre, preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. Astfel, se propune ca începând cu 01.09.2018, ajustarea tarifelor privind activitățile de colectare, transport şi depozitare a deșeurilor municipale, cu excepţia celor cu regim special, să se realizeze cu un indice mediu de 4,26%. În plus, pentru încurajarea populației (simpli cetățeni, instituții publice, agenți economici) în vederea colectării, transportului, depozitării și valorificării deșeurilor neasimilabile celor menajere (din plastic, hârtie-carton,sticlă sau mobilier), se elimină tariful de 34,45 lei/mc.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la conținutul proiectului de hotărâre, cei interesați se pot adresa Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 12.07.2018), se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marți, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 și joi între orele 8.30-18.30. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Iaşi.