Proiecte de peste 3 milioane euro demarate în Sinești

0
2965

În ultimii doi ani, primăria comunei Sinești a demarat și implementat investiții de aproximativ 3 milioane euro. Primarul comunei, Petru Holicov, a precizat că, cel mai important proiect a fost cel pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, în valoare de 10 milioane lei. Prin acest proiect s-a urmărit dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural, reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafaţă şi freatice, protecţia populaţiei şi îmbunătăţirea stării de sănătate, stimularea iniţiativelor private şi respectarea standardelor europene pentru nivelul de trai.

“Sistemul de canalizare şi de alimentare cu apă cuprinde o reţea amplasată pe străzile comunei Sineşti. Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei, a calităţii mediului şi eliminării surselor de poluare. Extinderea sistemului centralizat de canalizare şi aliimentare cu apă permite dotarea gospodăriilor şi a tuturor unităţilor sociale şi de producţie cu instalaţii sanitare interioare şi implicit menţinerea populaţiei în spaţiul rural prin asigurarea unui nivel corespunzător al nevoilor igienico-sanitare”, a spus Petru Holicov, primarul comunei Sinești.

Un alt proiect atribuit în această toamnă este cel pentru reabilitarea, extinderea și etajarea Școlii Gimnaziale “Veniamin Costachi”, investiție estimată la 1,2 milioane lei.

“Realizarea unei investiții în infrastrctura socială constituie soluția optimă pentru crearea unui mediu propice dezvoltării personale și profesionale a școlarilor și dă posibilitatea creșterii nivelului de trai al grupului țintă cât și al familiilor acestora. Ne dorim să asigurăm un învățământ de calitate și crearea tuturor condițiilor igienico-sanitare pentru elevii de școală primară”, a mai declarant Petru Holicov.

Dotarea spațiilor verzi și agreement public în satele comunei Sinești a fost un alt proiect demarat de primărie, în valoare de 430 mii le, investiţie reaizată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Astfel, prin proiect s-a propus crearea unei zone de relaxare, a unei zone destinată activităţilor de festivitate cu scenă în aer liber şi îmbunătăţirea sistemului de iluminat public în zona de agrement.