Primăria Iași schimbă criteriile de atribuire a locuințelor ANL din municipiu – vârsta maximă va fi majorată

0
216

Primăria Iași a decis modificarea hotărârii de Consiliu Local din 31 ianuarie 2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, apartamente construite prin Agenția Națională a Locuințelor (ANL).

În calcul intră modificarea vârstei până la care un solicitant poate obține o locuință prin programul ANL de la municipalitate. Dacă, până acum, vârsta maximă până la care se putea obține o astfel de locuință era de 38 de ani, prin decizia luată de Guvern și adoptată și la nivel local, vârsta va crește până la 40 de ani.

În Hotărârea de Consiliu Local se arată modificarea solicitată de Primăria Iași la ultima decizie privind repartiția locuințelor ANL. Un solicitant poate depune o cerere pentru o locuință până la vârsta de 35 de ani, repartiția urmând a se face în cel mult 60 de luni (5 ani) de la împlinirea vârstei.

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din Hotărârea de Consiliu Local nr. 13/31.01.2019, se modifică, cu scopul adaptării la prevederile Hotărârii de Guvern 1043/01.11.2021. Criteriul de acces la locuință de la punctul nr. 1 se modifică. Astfel, titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și poate primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu”, se arată în proiectul de hotărâre.

În proiectul de hotărâre se specifică și alte detalii legate de repartiția locuințelor prin ANL.

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, însoțite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al ministerului și efectuarea eventualelor modificări și completări solicitate prin avizul respectiv. Acest aviz se solicită ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situații care diferă de cele stabilite inițial”, se mai arată în proiectul de hotărâre inițiat de Direcția Fond Locativ.

Află mai multe detalii pe bzi.ro.