Liviu Brătescu: primăriile ieșene vor beneficia de programe guvernamentale și europene pentru dezvoltare

0
333

Secretatul de Stat în Ministerul Culturii și candidat din partea PNL Iași la Senat, Liviu Brătescu, a efectuat vizite în mai multe comune din județul Iași, unde a avut dialoguri cu reprezentanții acestor primării. Demnitarul a dat asigurări că administrațiile locale vor beneficia de sprijinul autorităților centrale în privința fondurilor de dezvoltare.

“Comuna Popeşti se află în plin proces de modernizare datorită efortului continuu depus de către primarul de aici, domnul Vasile Lupu. La întâlnirea cu domnia sa, mi-a oferit deosebita plăcerea de a discuta despre planurile sale pentru viitorul comunei: continuarea investiţiilor la infrastructura şcolară, de sănătate și sport, modernizarea drumurilor, a căilor de acces şi a trotuarelor, necesitatea racordării la gaze naturale şi extinderea reţelei de apă şi canal pe toate străzile şi uliţele adiacente, în toate satele comunei. Pentru continuarea acestor proiecte, cât şi pentru cele noi, comuna Popeşti va beneficia de programele derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum şi de o serie fondurile structurale aflate la dispoziţia României în actualul cadru de programare bugetară, cât şi de cele aflate în exerciţiul financiar european 2021-2027.”, a declarat Liviu Brătescu.

O altă vizită a avut loc în comuna Lețcani, unde Secretarul de Stat a avut o întâlnire cu primarul Stelian Turcu.

“În cadrul acestei întâlniri am ajuns la concluzia că principalele nevoi ale comunei ţin de aducţiunea gazului metan în toate satele din comună, alimentarea cu apă potabilă şi canalizare în zonele Cucuteni şi Cogeasca, modernizarea drumului comunal DC26 B și a casei de cultură, precum și asfaltarea unor drumuri săteşti. O altă, investiţie, cu o prioritate la fel de ridicată, o constituie şi dezvoltarea unui parc industrial în această zonă care va însemna un important număr de locuri de muncă pentru cetăţenii de aici.“, a precizat Secretarul de Stat, Liviu Brătescu.

În această perioadă, demnitarul a mers și în comuna Valea Lupului, purtând discuții cu primarul Liviu Dulgheru.

“Comuna Valea Lupului se află, de câţiva ani, într-o continuă atragere de noi familii care aleg să se stabilească aici. În discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar Liviu Dulgheru, am atins subiecte importante în ceea ce priveşte dezvoltarea comunei, axându-ne pe unele dintre aceste priorităţi: dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, extinderea şi modernizarea drumurilor comunale, extinderea reţelei de apă şi canalizare şi amenajarea unor zone de joacă pentru copii şi a unor parcuri pentru recreere, destinate cetăţenilor de toate vârstele.”, a precizat Liviu Brătescu.

Tot în zona metropolitană, Secretarul de Stat în Ministerul Culturii a avut o întâlnire cu primarul comunei Popricani, Ion Tănasă.

“La Popricani am discutat despre investiţiile ce trebuie realizate cu prioritate, pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Comuna Popricani are nevoie de intervenții urgente în direcţia modernizării drumurilor, implementarea unei infrastructuri de apă şi canalizare şi, nu în ultimul rând, pași concreţi în distribuţia de gaze naturale. În acest sens, le-am amintit locuitorilor comunei că prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 428 de milioane euro vor fi alocați pentru extinderea serviciilor de furnizare a apei și a rețelei de canalizare în localitățile din Județul Iași, dar şi despre celelalte fonduri rezervate pentru modernizarea comunelor ieşene”, a spus Liviu Brătescu.

O altă deplasare a avut loc în comuna Dumești, acolo unde primarul Mihai Cocoveică continuă proiectele mandatului trecut.

“Am realizat o vizită în comuna Dumeşti unde m-am întâlnit cu domnul Mihai Cocoveică, primarul acestei frumoase comunităţi.Printre multele discuţii avute cu domnia sa, în direcţia nevoilor de dezvoltare şi modernizare a comunei, s-au conturat o serie de priorităţi pe termen scurt şi mediu ca de exemplu: înfiinţarea unei reţele de distribuţie de gaze naturale, reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale, construirea şi dotarea unui cămin cultural, consolidarea şi modernizarea dispensarului medical uman etc. Pe lângă acestea, un important obiectiv al administraţiei locale îl constituie dezvoltarea unui parc industrial care va aduce cu sine și crearea de noi locuri de muncă. Luând în calcul cele propuse de domnul primar în vederea dezvoltării comunei, am discutat despre cadrul legislativ existent astăzi în România cât şi despre nevoile unor modificări ale acestuia pe care noul Parlament le poate face în sprijinirea unor asemenea iniţiative.”, a adăugat Liviu Brătescu.