Camera de Comerţ Iaşi a publicat topul firmelor

0
473

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a publicat rezultatele evaluării performanţelor  economice ale firmelor din judeţ, concretizate în cel mai obiectiv, complex şi elocvent clasament anual al comunităţii de afaceri locale – Topul Firmelor din Judeţul Iaşi.

Clasamentul a fost realizat după o metodologie unitară la nivelul Sistemului Camerelor de Comerţ din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie.

Clasamentul a avut la bază datele de bilanţ pentru anul 2017 depuse în termenul legal şi a urmărit 5 indicatori de performanţă: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.

Clasamentul a fost structurat pe 7 domenii de activitate, urmărind obiectul de activitate declarat de firme în bilanţul pe anul anterior:

– IT&C şi Cercetare-Dezvoltare;

– Industrie;

– Agricultură, Silvicultură şi Pescuit;

– Construcţii;

– Servicii;

– Comerţ;

– Turism şi Restaurante.

Clasamentul publicat cuprinde primele 10 locuri pe fiecare clasă de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, întreprinderi foarte mari), corespunzătoare fiecărui obiect de activitate.

Din analiza datelor financiare a 20.070 firme cu sediul în judeţul Iaşi care au depus bilanţ pentru anul 2017, a reieşit că 15.490 firme au avut o cifră de afaceri diferită de zero (firme active), dintre care 6.339 firme au îndeplinit criteriile de admitere în clasament, iar 2.827 firme s-au clasat pe locurile 1-10 ale Topului.

„Constatăm cu bucurie că, în pofida tuturor vicisitudinilor, mediul de business reuşeşte să-şi menţină trendul ascendent al ultimilor ani. Datele financiare ale societăţilor comerciale cu sediul în judeţul Iaşi, pe anul 2017, ne arată că au fost cu 8% mai multe firme active decât în 2016. Mai mult decât atât, acestea au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 5,17 miliarde euro, însemnând cu aproape 10% mai mult decât în anul 2016. De altfel, zilele următoare vom face publică ediţia actualizată a Breviarului economic editat de Camera de Comerţ, care trece în revistă rezultatele financiare pe ansamblul economiei locale, dar şi pe fiecare domeniu de activitate în parte. Clasamentul anual – Topul Firmelor – realizat de asemenea de Camera de Comerţ, vine ca un barometru care confirmă această percepţie de ansamblu. Avem cu 15% mai multe firme care au reuşit să facă faţă criteriilor de evaluare şi cu 6% mai multe firme care s-au clasat în Top 10, pe fiecare domeniu. Iar aceste firme din Top 10, de la această ediţie, au o cifră de afaceri şi un număr total de salariaţi cu aprox. 9-10% peste nivelul celor de la ediţia precedentă. Felicităm toţi performerii economiei ieşene care, printr-un efort şi un angajament poate mai puţin percepute în spaţiul public, au reuşit nu doar să se menţină, ci să progreseze în afaceri!” a declarat Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Top-ul integral poate fi consultat AICI!