105 milioane de euro pentru dotarea școlilor cu echipamente de protecție medicală

0
107

Guvernul României continuă eforturile privind consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

În acest sens, va aloca un buget de 105 milioane de euro pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2.

Sunt eligibili următorii solicitanți și parteneriatele între aceștia, după caz:

a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică
b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;

Pentru a fi eligibile, proiectele propuse spre finanțare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a. proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor (01.08.2020 – 18.06.2021, cu posibilitate de extindere în funcție de evoluția epidemiei).
Cheltuială trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 01.08.2020 şi 18.06.2021;

Se pot achiziționa echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2.

Calendarul aferent depunerii proiectelor este următorul:

  • Data deschidere apel de proiecte: 05.10.2020;
  • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 05.10.2020, ora 16:00;
  • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15.01.2021, ora 16:00.