GDPR

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea CONCEPT ART EVENT S.R.L., înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.pulsuliesean.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Totodată, această Politică  promovată de CONCEPT ART EVENT S.R.L., are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord, parțial sau total,  cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizati site-ul nostru.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, societatea CONCEPT ART EVENT S.R.L., administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termenii și condițiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal veți putea continua să utilizați site-urile și serviciile noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, în deplină conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal

CONCEPT ART EVENTS.R.L., colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • administrarea, îmbunătațirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.pulsuliesean.ro
 • activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizarea, administrarea și dezvoltarea vânzării, inclusiv vânzări online pe website-ul pulsuliesean.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 • reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor CONCEPT ART EVENT S.R.L., desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
 • activități de post-vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.pulsuliesean) îmbunătățirea calității serviciilor noastre.
 • în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătațirea și realizarea serviciilor furnizate de site- urile www.pulsuliesean.ro

–  nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, sex, data și locul nasterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip cookies;

Pentru activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzare, inclusiv vânzare online pe website-ul www.pulsuliesean.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

–       nume, prenume, adresa (domiciliu/reședință), cod numeric personal, e-mail, sex, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, date bancare, în scopul efectuării plății, adresa de livrare

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor CONCEPT ART EVENT S.R.L., desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

–       nume și prenume, sexul, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresă (domiciliu/reședință),  obișnuințe/preferințe/comportament.

–       în plus, CONCEPT ART EVENT S.R.L.,  prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale.

De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/simulării ori jocului la care participă.

În scop probatoriu în legătură cu activitațile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca CONCEPT ART EVENT S.R.L.,   să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea CONCEPT ART EVENT S.R.L., de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitarilor sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal – prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, CONCEPT ART EVENT S.R.L. , poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioada mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 

 1. Alte informații

Vă rugam să verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legatura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, CONCEPT ART EVENT S.R.L.,  nu își asumă nicio responsabilitate.

 

Ne puteți adresa orice solicitare de detalii la datele de contact menționate mai sus.